باستان شناسان موزه منطقه خودمختار ملیت "هوی" "نین شیا" چین پس از تحقیق و بررسی متوجه شدند که قرآنی که در موزه "نین شیا" نگهداری می شود، کوچکترین قرآن موجود و کوچکترین کتاب جهان است.


باستان شناسان موزه منطقه خودمختار ملیت "هوی" "نین شیا" چین پس از تحقیق و بررسی متوجه شدند که قرآنی که در موزه "نین شیا" نگهداری می شود، کوچکترین قرآن موجود و کوچکترین کتاب جهان است.
این قرآن 7/19 میلی متر درازا، 2/13 میلی متر عرض و 6/1 میلی متر ضخامت و 1/1 گرم وزن دارد. روی جلد این کتاب با کاغذ بسته بندی بنقش و سرخ رنگ تزیین و نقش ملیتی چاپ شده است. روی صفحه عنوان کتاب آرم ملی مصر و حروفی به زبان عربی چاپ شده است. به این معنا که قرآن کتابی مورد احترام و گرانبها است و تنها کسانی که پاکیزه اند می توانند آن را با خود داشته باشند و لمس کنند. سال 1312 به تقویم اسلامی برابر با سال 1892 میلادی.
"هه شین یو" دانشیار مرکز پژوهش موزه مذکور گفت: قرآنی که در استان "هه نان" چین کشف شده و در رکورد گنیس کوچکترین کتاب جهان به چاپ رسیده 708/25 میلی متر درازا، 517/19 میلی متر عرض، 62/9 میلی متر ضخامت و 317/4 گرم وزن داشته و حدود 200 سال پیش چاپ و نشر شده است. اما قرآن موجود موزه "نین شیا" چه از لحاظ بزرگی و چه از لحاظ وزن از قرآن مذکور کوچکتر است. به این سبب، قرآنی که در موزه "نین شیا" نگهداری می شود، کوچکترین کتاب جهان محسوب می شود.

صحافی و طرح قرآن مذکور خیلی نفیس است، چاپ خطوط زبان عربی خیلی واضح و روشن می باشد و هیچ اصلاحی در آن پیدا نمی شود و بدون ذره بین می توا موضوع آن را تشخیص داد. این کتاب در یک جعبه نفیس آهنی نگهداری می شود و روی این جعبه علاوه بر حلقه های آهنی متصل شده با نخ، نقاشی ملیتی نفیس و زیبا نگاشته شده است که با ارزش و دیدنی است.
"هه شین یو" گفت: این قرآن کوچک را مسلمانان چینی هنگام زیارت از مکه به چین آوردند. اما چگونگی آمدن آن به "نین شیا" معلوم نیست و برای تحقیق و بررسی مدارک تاریخی نیاز است.
در سال 1959 میلادی یعنی یک سال بعد از تاسیس منطقه خودمختار ملیت "هوی" "نین شیا" کتاب مذکور در خرابه اردوگاه نظامی "ما هون کوی" در منطقه جدید شهر "ینگ چوان" مرکز "نین شیا" از زیرزمین پیدا شد. "ما هون کوی" بزرگترین دیکتاتور نظامی محلی "نین شیا" قبل از تاسیس جمهوری خلق چین در سال 1949 میلادی بود. از لحاظ زمانی گفته می شود که این کتاب قبل از سال 1949 میلادی به "نین شیا" رسید.
این قرآن از زمان اکتشاف از زیرزمین به خوبی در موزه منطقه خودمختار ملیت "هوی" "نین شیا" نگهداشته است. از سال 1959 میلادی تاکنون، این قرآن عنوان اثر باستانی ملیت "هوی" بارها مورد نمایش قرار گرفته است. 24 سپتامبر سال 1996، ، گروه کارشناسان اداره ملی آثار باستانی چین آن را اثر باستانی درجه یک ملی تعیین کردند.
کارشناسان معتقدند: این قرآن نشان می دهد که پس از ورود فنون کاغذسازی و چاپ چین به جهان عرب، در توسعه تمدن جهانی تاثیرات مهمی برجای گذاشته است، به ویژه اینکه اعراب ضمن جلب و فراگیری فنون کاغذسازی و چاپ، آن را توسعه داده اند

نوشته شده در تاریخ جمعه 27 دی 1387    | توسط: اسماعیل    |    | نظرات()