برای مشاهده لیست سخنرانی ها به ادامه مطلب برید...

شیخ نادر بیكدلی - 1 -
به زبان فارسی

شیخ علی دهواری - 17 -
به زبان فارسی

شیخ عبدالرحیم خطیب - 1 -
به زبان فارسی

شیخ ابوسعید انصاری - 15 -
به زبان فارسی

دكتر علی مظفریان - 1 -
به زبان فارسی

برای مشاهده لیست سخنرانی ها به ادامه مطلب برید...

 

شیخ نادر بیكدلی
به زبان فارسی

إسم الشریط
( إسم نوار
)
استماع
شنیدن
تنزیل
(ذخیره كردن
)
ارسال
(فرستادن)
عدد الزیارات
(
تعداد زیاراتها)
عدد التنزیلات
(
تعداد ذخیره شده)
عدد الإرسالات
(تعداد فرستاده شده)

13
15
4


شیخ علی دهواری
به زبان فارسی

إسم الشریط
( إسم نوار
)
استماع
شنیدن
تنزیل
(ذخیره كردن
)
ارسال
(فرستادن)
عدد الزیارات
(
تعداد زیاراتها)
عدد التنزیلات
(
تعداد ذخیره شده)
عدد الإرسالات
(تعداد فرستاده شده)

8
9
2
5
9
2
4
5
2
0
4
2
2
3
2
1
4
2
1
3
2
0
4
2
0
4
2
1
3
2
0
3
2
1
5
2
0
5
2
0
6
2
0
4
2
1
3
2
0
5
2


شیخ عبدالرحیم خطیب
به زبان فارسی

إسم الشریط
( إسم نوار
)
استماع
شنیدن
تنزیل
(ذخیره كردن
)
ارسال
(فرستادن)
عدد الزیارات
(
تعداد زیاراتها)
عدد التنزیلات
(
تعداد ذخیره شده)
عدد الإرسالات
(تعداد فرستاده شده)

5
9
5


 

نوشته شده در تاریخ پنجشنبه 6 فروردین 1388    | توسط: اسماعیل    |    | نظرات()