سلام برادران مسلمان . من هم مسلمانی از ایرانشهر هستم . لطفا کیپ های زیر را دانلود کرده و جواب قانع کننده ای به مشرکان مجوسی بدهید !

تفسیر خنده دار و مسخره بازرگان و سروش در مورد علمی(!!!) بودن قرآن-رضافاضلی

آیاتی از قرآن كه تفسیرقرآن را منع كرده اند- رضا فاضلی
ترجمه وتفسیر فریبكارانه كلمه "شراب"در سوره الواقعه از سه مترجم مختلف-رضا فاضلی
تغییرمعنای كلمه "قتلوا" توسط مفسرین نیرنگ باز قرآن-رضا فاضلی

.
وارونه كردن معنای سوره "المائده" توسط مفسرین - رضا فاضلی
افتضاحات و اشكالات كار الله كه مفسرین نمیخواهند شما بدانید –رضا فاضلی

تفسیر قرآن چگونه خود قرآن و شان نزول آیات را زیرسوال میبرد؟-رضا فاضلی
.
چگونه تفسیر قرآن بخاطر پول و قدرت آغاز شد؟ -رضافاضلی

آیات ضد زن و شرم آور در قرآن -رضا فاضلی

آیاتی از قرآن بر ضد گسترش اسلام –رضا فاضلی

آیات بر ضد خانواده و مورد علاقه خمینی دجال در قرآنرضا فاضلی

قوانین برده داری ، تفییرشكل انسان به حیوان و فرق سكس با كنیز و همسر در قرآن – رضا فاضلی
.

ادعای قرآن درمورد مسطح بودن زمین، فرورفتن خورشید درچشمه گل آلود و قرارداشتن زمین روی شاخ گاو!!! - رضا فاضلی
.
پوچ بودن ادعای قرآن درمورد آفرینش زمین در شش روز !!! و اینكه عمرزمین 7000 سال است – رضا فاضلی
.
كپی برداری در قرآن و اثبات كپی برداری دینها از یكدیگر- رضا فاضلی
.
ادعای قرآن در مورد یك خدای سادیست و دیوانه – رضا فاضلی
.
آیات آسمانی ضد زن درمورد زنان باكره و غیرباكره و بهای بكارت – رضا فاضلی
.
آیات قرآن درمورد توقف زمین و محاسبات مربوطه!! - رضافاضلی
.
آیات " تابلو" !!!! – رضا فاضلی
.

آیات بكـُش بكـُش در قرآن - رضا فاضلی

نوشته شده در تاریخ یکشنبه 6 بهمن 1387    | توسط: اسماعیل    | طبقه بندی: سخنرانی،     | نظرات()